Webbradio


KarlstadRocks 92,2 FM Gilla vår grupp
Tävlingsregler

Vänligen läs igenom nedanstående information innan du deltager i någon av våra tävlingar!


1. Medarbetare på KarlstadRocks eller deras familjemedlemmar, samt anställda på företag som utgör samarbetspartner eller deras familjemedlemmar i aktuell tävling, får ej delta i tävlingar.

2. KarlstadRocks programledare/representanter är alltid enväldiga domare, vars beslut inte kan överklagas.

3. Samma person eller personer från samma familj/hushåll kan bara vinna ett pris var 14:e dag.

4. Vinster kan inte bytas mot annan vinst (om inte programledaren har ett liknande alternativ, t.ex. CD, T-Shirt, etc....), ej heller mot pengar.

5. Inspelning från vinsttillfället, insända tävlingsbidrag, samt vinnarens namn kan användas av KarlstadRocks för återutsändning, publicering på internet eller i annan trailerannonsering.

6. KarlstadRocks ansvarar inte för fel på postgång, telefoner, avbrott eller liknande omständigheter, för vilket KarlstadRocks inte rimligtvis kan råda.

7. Vinnaren bekostar själv eventuella omkostnader, exempelvis om vinsten måste avhämtas hos KarlstadRocks redaktion, och det krävs resa som avgår från annan ort och där anslutningsresa inte ingår i vinsten.

8. Eventuell vinstskatt betalas alltid av vinnaren.

9. Det är ej tillåtet att använda sig av Internet för att söka svar på frågor som ställs i telefontävlingar där den tävlande är med i etern.

10. Dina personuppgifter lagras digitalt av KarlstadRocks men säljs eller lämnas aldrig vidare till tredje part.

11. Utöver dessa regler kan ytterligare regler tillkomma för enskild tävling.
KarlstadRocks 92,2 FM, Verkstadsg 1 (Gjuteriet) 652 19 Karlstad - Org nr: 802434-6812

Kontakta KarlstadRocks - E-post: - Tel: 054-10 16 42
Lyssnartopp